Tělovýchovná jednota Lokomotiva Praha a Tenisový klub

V srpnu 1955 vznikla TJ Dynamo Praha 7 - doprava. Ke konci roku měla již tato jednota 508 členů v devíti oddílech. V tomto roce byla zahájena i výstavba současného areálu stadionu "Na Plynárně". Byly zahájeny práce na úpravě hrací plochy pro kopanou, oplocení hřiště a stavba domku pro kustoda. V roce 1956 bylo dobudováno hřiště pro kopanou, jedno hřiště pro volejbal, celý objekt byl oplocen a dokončen hlavní vchod, postoupily práce při výstavbě klubovny, lehkoatletické dráhy a tribun. Postupně v krátkém časovém období vznikl sportovní stadion v dnešní podobě.

Při slučovacím procesu koncem padesátých let se postupně spojovaly závodní tělovýchovné jednoty Československých státních drah, SK Železničář Praha, TJ Lokomotiva - správa dráhy, Smíchov - Bubny, Praha - střed, Ministerstvo dopravy atd. Takto počátkem šedesátých let vznikla TJ Lokomotiva Praha, jedna z největších TJ v Praze s oddíly fotbalu, košíkové, volejbalu, nohejbalu, turistiky, šachů, tenisu, moderního pětiboje, lyžování, orientačního běhu, kanoistiky, badmintonu a ZRTV. V roce 1961 se slučuje s TJ Lokomotiva i TJ Dynamo Doprava Praha 7. Tato jednota spravovala čtyři sportovní areály - stadión v ulici U Průhonu v Holešovicích, kanoistickou loděnici v Modřanech, tenisový areál Na Hajnovce a areál moderního pětiboje v Dolních Chabrech.